Command-Lines Command / del 1

Bruger du Mac eller Linux, er du helt sikkert stødt på terminalen hvad man også kalder bash. Især hvis du bruger Linux. Den kan synes temmelig uoverskuelig, men faktisk er det ikke helt så slemt, som man først tror. Er du i tvivl om, hvorvidt du skal kalde din terminal for bash, shell eller simpelthen terminal, så har jeg fundet en fin artikel omkring emnet her. Personligt har jeg altid haft det sådan, at der findes 10 forskellige begreber for den samme ting inden for it, men at det i sidste ende handler om, hvad du får udrettet med dem.

Jeg vil i del 1 komme ind på de allermest basale kommandoer i din terminal. For nemheds skyld kalder jeg det ikke bash, men terminal, idet jeg ser det som en emulator for en terminal. Så må du selv finde ud af, hvad du vil kalde den.

Allerførst vil jeg åbne min terminal. En short-cut for dette er ctrl + alt + t (du lukker den igen med ctrl + d)

Dette er standardvinduet, vi får frem når vi åbner vores terminal. I mit tilfælde er mit brugernavn atle og min maskine hedder alte-Nitro-AN515-51 (jep, jeg har en Nitro som jeg kører Linux på).

pwd står for “print working directory” og viser dig i hvilket directory, du befinder dig i. Lad os taste det ind. Vi får nedenstående.

Vi kan se at vi er i directory /home/atle/

ls står for list. Kommandoen laver en liste til os, som viser os vores mapper of filer i det pågælgende directory.

Her ser vi nogle af mine filer. For overskuelighedens skyld, idet jeg skulle oploade mine screenshot til nettet, har jeg minimeret min terminal en del, hvorfor ikke alt kan se. I praksis kan jeg blot scrolle ned.

ls -a viser alle de skjulte filer, som terminalen ikke viser dig med ls. De skjulte filer består af “.” foran navnet på mappen eller filen. Du kommer sjældent til at skulle se på dine skulte filer, så det er dejigt, at man skal skrive en anden kommando før de kommer frem. Hvad kommer du nogensinde til at bruge din .bashhistory til for eksempel?

clear er en kommando, som er god at skrive, hvis du fx har en terminal fuld af lister. clear renser kort og godt terminalen.

cd betyder command go to directory, og rykker altså din nuværende position til en anden. Vi kan at vores filer indeholder et Desktop directory. Lad os gå til det vha cd. Vi skriver altså cd Desktop. For overskuelighedens skyld har jeg benyttet pwd for at vise, hvilke directory vi er gået til og fra. Terminalen er casesentivt, så husk at skrive mapper som Desktop med D som versal.

mkdir er make directory. Ved kommandoen kan vi altså lave et nyt directory. I mit eksempel er jeg inde i min Desktop, og mkdir my_dir. I nedenstående screenshot kan vi nu se, at vi har skabt et directory som hedder my_dir

mkdir -p tillader at lave flere foldere samtidig. Så i modsætning til mkdir, der laver en for os, kan vi med mkdir -p fx skriver mkdir -p minfolder/nested_folder1/nested_folder2/nested_folder3 og vi får foldere minfolder, som indeholder de tre subfoldere.

touch laver en fil for os. Inden vi går ind og ser i my_dir vil vi lave en fil i vores desktop. Det skal bare være en .txt med lidt indhold. Vi skriver touch my_text.txt og vi kan nu se at Desktop indeholder en ny fil med dette navn.

Inde i terminalen åbner jeg skriver jeg gedit my_text.txt hvilket åbner min teksteditor og tillader mig at skriver i den fil, jeg netop har lavet vha touch-kommandoen. Husk at gemme den.

cat åbner filen for os inde i terminalen. Nogle synes det er forkert at benytte cat mens jeg selv er ligeglad. Det handler som sagt om, hvad der er mest effektivt, og her er det concatenate-kommandoen cat. Og som vi kan se, henter kommanoen filen og læser den for os. cat kan gøre dette med langt de fleste filer. Du kan også læse dine java-filer osv.

cd ~ går tilbage til home-directory. Lad os prøve dette. For god ordens skyld har jeg også bedt terminalen om at printe directory ud vha pwd.

Vi er nu inde i vores home directory. Skriv eventuelt ls for at se, hvad denne indeholder. Faktisk er det med et helt andet mål for øje, at jeg har valgt at gå tilbage hertil. Du husker cd kommandoen, der fik os frem ikk’? cd kommandoen kan dog også få os længere frem end blot et enkelt directory. Vi vil nu gå ind i det directory vi lavede vha. mkdir. Det vi kaldte my_dir. Dette gør vi ved at skrive cd Desktop/my_dir og som vi kan se indeholder det intet.

Lad os lave en ny fil som vi kalder my_new_text.txt. Skriv touch my_new_text.txt og som vi kan se indeholder my_dir nu filen my_new_text.txt – selve filen indeholder dog ingen tekst, og det skal den heller ikke gøre, da det ikke er nødvendigt for eksemplet.

rm står for remove. I stedet for at skrive en tekst i vores nye .txt-fil ønsker vi at slette filen. Det gør vi ved at skrive rm my_new_text.txt og som vi ser er filen fjernet når vi efterfølgende søger på ls.

cd .. Lad os i stedet gå tilbage. Det gør vi ved at skrive cd .. Vi er nu tilbage i Desktop.

mv er vores move kommando. Lad os flytte my_text.txt op til vores directory my_dir. Dette gør vi ved at skrive mv my_text.txt my_dir og som vi kan se forsvinder my_text.txt fra Desktop og er i stedet flyttet hen i my_dir

Men mv er ikke kun at flytte en fil til en mappe. Du kan også opdatere den. Først laver vi en ny fil i my_dir som vi kalder touch my_updated_text.txt. Herefter skriver vi nogle linjer(det er lige meget hvad, så længe det ikke er det samme som fra filen my_text.txt da det blot vil forvirre). Gem i my_dir, skriv cat my_updated_text.txt og læs linjerne, skriv derefter cat my_text.txt og læs denne fils linjer.

Hvis du ville opdatere den gamle fil my_text.txt til den nye my_updated_text.txt kan du vha mv my_text.txt my_updated_text.txt slette den gamle og opdatere den til den nye.

rm Men lad os i det hele taget fjerne den tossede tekst vi lige skrev i my_updated_text.txt. Dette gøres vha rm my_updated_text.txt og vi fjerner den helt fra my_dir

Lad os gå tilbage til Desktop cd ..

rm -r når du skal fjerne et directory kan du ikke nøjes med rm directory. I stedet skal du skrive rm -r directory. Lad os se hvordan vi fjerne my_dir og for eksemplets skyld se på om rm fjerne eller om vi rent faktisk skal bruge rm -r.

Når vi skriver rm my_dir skriver terminalen at my_dir: is a directory hvilket altså er en lille hjælp til os. Så lad os i stedet få skrevet rm -r my_dir og som vi kan se er my_dir direcotory nu fjernet fra Desktop.

cd / Husker du cd ~ der fik os til home? Vi kan også komme længere ned, helt til vores root. Det gør vi ved at skrive cd / Jeg viser forskellen i nedstående skærmbilleder. Det ene repræsentere vores home mens det andet er i vores root.

I ovenstående eksempel har jeg skrevet cd ~ og som det ses er vores working directory /home/atle/ Yderligere ser vi at listen indeholder alle vores foldere i home.

I ovenstående eksempel har jeg benyttet kommandoen cd / og er kommet ind til vores root directory. Du skal virkelig passe på med at lave forsøg her, da du kan smadre styresystemet helt katastrofalt. Så tilbage i home. cd ~ får dig tilbage.

cp står for copy. Lad os gå ind i vores Desktop directory og lave et nyt directory mkdir my_new_dir. Lad os efterfølgende lave en ny .txt-fil som vi kalder touch text_to_copy.txt

Vi vil nu kopiere teksten – altså ikke flytte den som vi gjorde med mv – til my_new_dir. Dette gør vi ved at indtaste flg kommando: cp text_to_copy.txt my_new_dir – læg mærke til at text_to_copy.txt stadig er i Desktop, mens den samtidig er kopieret til my_new_dir

Det samme kan vi gøre med directory’s. Ligesom i mv bruger vi bare kommandoen mv -r i stedet.

whoami er kommandoen som viser hvem du er, altså dit username

exit Det var alt for del 1 og husk at exit afslutter din terminal 🙂

ctrl + d afslutter også din terminal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *